Muziek op schoot

Muziek op schoot is bedoeld voor kinderen vanaf 10 maanden tot 4 jaar en hun (groot)ouders.

Afhankelijk van de inschrijvingen wordt er met twee leeftijdsgroepen gewerkt:

In deze les van ca. 30 – 40 minuten zingen we liedjes, bewegen op muziek, luisteren naar muziek en spelen .
 De les begint en sluit altijd af met hetzelfde liedje, welke de kinderen snel herkennen en waar zij naar verloop van tijd snel op reageren. De liedjes die we zingen sluiten goed aan bij de verschillende leeftijdsgroepen en gaan over allerlei dagelijkse bezigheden zoals opruimen, aan- en uitkleden en tanden poetsen ook de seizoenen vinden hun plaats..

Door het deelnemen aan de muzieklessen ervaren (groot)ouders hoe eenvoudig het is om samen muziek te maken met stem, met handen en voeten, eenvoudig materiaal zoals stokjes, schudflesjes, kokers, lepel etc. Eenvoudige muziekinstrumenten komen aan bod, bijvoorbeeld de trommel en schudeitjes. Ander materiaal zoals kranten, sjaaltjes, pluimen, bakjes inspireren je om thuis het geleerde uit de lessen te herhalen.

Als geheugensteuntje krijg je de liedjes op A6 formaat mee naar huis zodat je aan het eind van een cursus je eigen liedjesboek aan overhoud.

De cursus is een gezellige ochtend samen met andere kinderen en hun papa’s en mama’s, waarbij spelenderwijs een bijdrage geleverd word aan de ontwikkeling van je kind.

Muziek stimuleert de ontwikkeling van je kind, de motoriek, spraak en taal vermogen, de sociaal-emotionele ontwikkeling en versterkt het band tussen jou en je kind.

Lesrooster

Muziek op schoot cursus in Malden
Locatie :  nog niet bekend

Herfstcursus : 

Vrijdagochtend : 9.30h tot 10.15h op:

nog niet bekend

 

 Wintercursus :

Vrijdagochtend : 9,30h tot 10.15h op: 

nog niet bekend

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

hier.

* Na ontvangst van het inschrijfformulier ontvangt u een e-mail met de
ontvangstbevestiging. Het moment van ontvangst bepaalt uw plaatsing.

* Tegelijkertijd met de bevestiging dat de cursus door gaat krijgt u per e-mail een factuur
toegezonden. Het cursusgeld per kind dient te worden overgemaakt op NL76ABNA0477948553
onder vermelding van de naam van de cursist en het factuurnummer.

* Alleen bij voldoende aanmeldingen (minimaal 6 kinderen) kan een cursus gestart worden,
u wordt daarvan op tijd op de hoogde gehouden.

* In geval van afwezigheid of ziekte van de docent komt de les te vervallen en wordt
deze aan het einde van de cursus ingehaald. In het geval dat dit niet mogelijk is vindt
lesgeldrestitutie plaats voor de uitgevallen les(sen).

* Verzuim van de les van de cursist: wanneer de cursist niet in staat is een les te volgen, om
welke reden dan ook, komt deze les te vervallen en kan deze ook niet ingehaald worden. Er
vindt geen lesgeldrestitutie plaats!

* Wanneer een cursist niet in staat is een les te volgen dient hij/zij zich af te melden bij de
docent , dat kan via de mail, sms of via de telefoon.

Tarieven

10 mnd. tot 2 jaar , dreumesgroep ( max. 10 kinderen)
8 lessencursus € 80,00

2-4 jaar , peutergroep ( max. 10 kinderen )
8 lessencursus € 80,00

“muziek op schoot “ kan aangepast worden voor en ingehuurd worden door
kinderdagverblijven en peuterspeelzalen in de vorm van een serie van 3 of 5 lessen
Les van 45 min. Per groep € 50,00

Inschrijven

  • Dorothe Beier
  • info@muziekpraktijkdedodo.nl
  • 06 – 20 82 45 71