De muziektuin

Deze cursus is bedoeld voor kinderen van 4 tot 6 jaar (groep 1-2 ). Kleuters vinden muziek enorm boeiend. Zij beleven muziek spelend en ontdekkend. Soms hoor je een kleuter de hele dag zingen of neuriën. Door het bezig zijn met muziek oefenen kleuters hun motoriek en taalvermogen.

Muziek helpt hen omgaan met emoties en geeft hen meer grip op hun belevingswereld. In deze cursus van 6 lessen à 45 minuten focus ik op de ontdekkingsdrang en de nieuwsgierigheid van kleuters. In de muziekles gaan we veel zingen, dansen ,bewegen en spelen. De liedjes zijn seizoensgericht en sluiten goed aan bij de leeftijd van de kinderen.In de lessen richt ik mijn aandacht op het ontwikkelen van de stemvorming het maat/ritme gevoel en het gehoor.

 

Wij gaan samen muziek maken op verschillende instrumentjes en gebruiken allerlei materialen om de fantasie te stimuleren. In deze lessen maken kinderen ook kennis met de basis vorming van muziek. Zoals hard en zacht spelen, hoe kan je een stuk spannend laten klinken, hoe kan je laten horen of je blij ben of droevig bent?, hoe klinkt hoog en laag op de piano? hoe klinkt een blokfluit? of de dwarsfluit? Een cursus waar het plezier en het samen ontdekken vooraan staan.

Lesrooster

 Voorlopig niet van toepassing

 

Voorwaarden

* Voor het deelname aan de groepslessen dient u het digitale inschrijfformulier volledig in te vullen. Dit formulier vindt u hier.

* Na ontvangst van het inschrijfformulier ontvangt u een e-mail met de ontvangstbevestiging. Het moment van ontvangst bepaalt uw plaatsing.

* Tegelijkertijd met de bevestiging dat de cursus door gaat krijgt u per e-mail een factuur toegezonden. Het cursusgeld per kind dient te worden overgemaakt op NL76ABNA0477948553 onder vermelding van de naam van de cursist en het factuurnummer.

* Alleen bij voldoende aanmeldingen (minimaal 6 kinderen) kan een cursus gestart worden, u wordt daarvan op tijd op de hoogde gehouden.

* In geval van afwezigheid of ziekte van de docent komt de les te vervallen en wordt deze aan het einde van de cursus ingehaald. In het geval dat dit niet mogelijk is vindt lesgeldrestitutie plaats voor de uitgevallen les(sen).

* Verzuim van de les van de cursist: wanneer de cursist niet in staat is een les te volgen, om welke reden dan ook, komt deze les te vervallen en kan deze ook niet ingehaald worden. Er vindt geen lesgeldrestitutie plaats!

* Wanneer een cursist niet in staat is een les te volgen dient hij/zij zich af te melden bij de docent , dat kan via de mail, sms of via de telefoon.

Tarieven

4- 6 jaar ( groep 1/2 ) max. 8 kinderen 6 lessencursus à 45 min €51,00.

inschrijven