Voorwaarden

Voorwaarden Groepslessen

* Voor het deelname aan de groepslessen dient u het digitale inschrijfformulier volledig in
te vullen. Dit formulier vindt u hier.

* Na ontvangst van het inschrijfformulier ontvangt u een e-mail met de
ontvangstbevestiging. Het moment van ontvangst bepaalt uw plaatsing.

* Tegelijkertijd met de bevestiging dat de cursus door gaat krijgt u per e-mail een factuur
toegezonden. Het cursusgeld per kind dient te worden overgemaakt op NL76ABNA0477948553
onder vermelding van de naam van de cursist en het factuurnummer.

* Alleen bij voldoende aanmeldingen (minimaal 6 kinderen) kan een cursus gestart worden,
u wordt daarvan op tijd op de hoogde gehouden.

* In geval van afwezigheid of ziekte van de docent komt de les te vervallen en wordt
deze aan het einde van de cursus ingehaald. In het geval dat dit niet mogelijk is vindt
lesgeldrestitutie plaats voor de uitgevallen les(sen).

* Verzuim van de les van de cursist: wanneer de cursist niet in staat is een les te volgen, om
welke reden dan ook, komt deze les te vervallen en kan deze ook niet ingehaald worden. Er
vindt geen lesgeldrestitutie plaats!

* Wanneer een cursist niet in staat is een les te volgen dient hij/zij zich af te melden bij de
docent , dat kan via de mail, sms of via de telefoon.

Voorwaarden instrumentele muzieklessen

* De muzieklessen kunnen op elk gewenst tijdstip, door het jaar heen, opgestart worden.

* Er wordt een vaste lesdag en lestijd afgesproken.

* Bij verzuim van de leerling op het afgesproken tijdstip (om welke reden dan ook) blijft
lesgeld verschuldigd

* Bij afwezigheid of ziekte van de docent blijft lesgeld verschuldigd.Na meer dan 4
aaneengesloten lessen vind lesgeld restitutie plaats of word voor
vervanging gezorgd.

* Bij ziekte van de docent word altijd geprobeerd om de uitgevallen les op een ander tijdstip
in te halen.

* Bij beëindigen van de lessen wordt een maand opzegtermijn in acht genomen.

* Muziekpraktijk de Dodo hanteert de vakanties van het basisonderwijs in de regio
Gelderland (Nijmegen). In de vakanties vinden geen lessen plaats.

* De betaling van het lesgeld wordt in overleg gehandhaafd. Er zijn meerdere opties
mogelijk.